Ogłoszenie o kursie przewodnickim 2019

STOWARZYSZENIE KOŁO PRZEWODNIKÓW  MALBORSKICH

ogłasza nabór na kurs kandydatów na przewodnika

po Muzeum Zamkowym w Malborku

 

Termin kursu  od 02-02-2019 do 09-06-2019 r.

zajęcia teoretyczne i praktyczne w soboty i w niedziele  w godz. 10.00- 15.00.

 Miejsce zajęć

 • teoretycznych- sala konferencyjna Karwanu;
 • praktycznych- obiekt zamku oraz teren.

Koszt kursu– 1200 zł (w przypadku 55 uczestników) płatne w 2 ratach, pierwszą  ratę należy uiścić do terminu pierwszych zajęć, drugą ratę należy wpłacić do dn. 20-03-2019 (dotyczy zakwalifikowanych na kurs).

nr konta: BGŻ o/Malbork 26 2030 0045 1110 0000 0039 3360 z dopiskiem „kurs”.

 

Rekrutacja na kurs– zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Koło Przewodników Malborskich, 82-200 Malbork, ul. Starościńska 4, tel. 55 /272 08 80

w terminie od 11-01-2019 do 18-01-2019 w godz. 11.00- 15.00 lub w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Zgłoszenie polega na wypełnieniu krótkiego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.przewodnicy.com

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Karwanie w dniu 26-01-2019 r. (sobota), od godz. 10.00 do zakończenia.

Wyniki naboru zostaną opublikowane do dnia 29-01-2019 r. na stronie internetowej Koła Przewodników Malborskich ( www.przewodnicy.com ).

 

Kierownik Kursu- mgr Jerzy Kapejewski


Kto może zostać przewodnikiem ?

Przewodnikiem może zostać osoba, która  dostarczy :

 1. Formularz zgłoszeniowy;
 2. Kopię dokumentu poświadczającego  posiadane wykształcenie, oryginał dokumentu do wglądu- wykształcenie min. średnie z maturą;
 3. Zaświadczenie od lekarza o przydatności do wykonywania obowiązków przewodnika;
 4. Oświadczenie, że osoba nie była karana za przestępstwa umyślne, lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego (oświadczenie o niekaralności w formularzu zgłoszeniowym);
 5. 2 fotografie legitymacyjne.

Co obejmuje program kursu?

Zajęcia teoretyczne w zakresie:

 1. Historia architektury i sztuki w Polsce, style, terminologia, literatura;
 2. Architektura zamku;
 3. Ochrona dóbr kultury, najcenniejsze zabytki w Polsce;
 4. Elementy historii Polski nawiązujące do kontaktów z zakonem krzyżackim;
 5. Historia zakonu a powstanie państwa w Prusach (organizacja władzy, życie codzienne, ustrój;
 6. Historia zamku, budowa i rozbudowa, funkcje zamku malborskiego;
 7. Historia miasta na tle historii Polski i Zakonu- kultura i sztuka;
 8. Symbolika biblijna zawarta w architekturze, rzeźbie i malarstwie na terenie zamku;
 9. Zarys metodyki i techniki prowadzenia wycieczek-  rola i zadania  przewodnika (odpowiedzialność) i prawne aspekty wykonywania usługi przewodnickiej.;

Zajęcia praktyczne (wystawy):

 1. Wystawa bursztynu;
 2. Wystawa rzeźby;
 3. Wystawa militariów;
 4. Wystawa „Goście zamku malborskiego”;
 5. Kuchnia / żywienie;
 6. Detal architektoniczny;
 7. Meble, złotnictwo;
 8. BHP;
 9. Praktyczna nauka oprowadzania po Muzeum Zamkowym. Topografia zamku;

Szkolenie terenowe

Wycieczka piesza – miasto Malbork i jego zabytki – 1 dzień.

Zajęcia praktyczne – oprowadzanie pod kierunkiem wytypowanych doświadczonych przewodników.


W jaki sposób realizowany jest kurs?

Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych, pracowników muzealnych, przewodników muzealnych o wieloletnim doświadczeniu.

W chwili rozpoczęcia kursu uczestnicy otrzymają  program kursu oraz regulamin kursu, który zobowiązani są podpisać i zwrócić organizatorowi.

PROPONOWANE TERMINY ZAJĘĆ (soboty i niedziele):

Karwan – sala konferencyjna:

 • 02-02-2019, 03-02-2019
 • 09-02-2019, 10-02-2019
 • 16-02-2019, 17-02-2019
 • 23-02-2019, 24-02-2019- zajęcia praktyczne
 • 02-03-2019, 03-03-2019
 • 09-03-2019, 10-03-2019
 • 16-03-2019, 17-03-2019
 • 23-03-2019, 24-03-2019
 • 30-03-2019, 31-03-2019
 • 06-04-2019, 07-04-2019
 • 13-04-2019, 14-03-2019
 • 27-04-2019, 28-04-2019
 • 04-05-2019, 05-05-2019
 • 11-05-2019, 12-05-2019
 • 25-05-2019, 26-05-2019
 • 08-06-2019, 09-06-2019- termin rezerwowy

 

                                                   Zarząd Stowarzyszenia Koło Przewodników Malborskich

                                                                               mgr inż. Krzysztof Sikora

                                                                                    Prezes Zarządu Koła

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu w dniu 20-12-2018