WŁADZE KOŁA

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA

SEKRETARZ

CZŁONKOWIE
Jerzy Kapejewski

Ewa Miszewska

ZARZĄD KOŁA

PREZES
Krzysztof Sikora

WICEPREZESI
Iwona Skóra
Krzysztof Rybak

SKARBNIK
Izabela Przybysz

SEKRETARZ
Janina Zawadzka

CZŁONKOWIE

Rafał Kuziemkowski

Dorota Oczkowska

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Iwanowski

WICEPRZEWODNICZĄCY
Andrzej Panek

SEKRETARZ
Czesława Linder

CZŁONKOWIE
Jan Niewczas
Elżbieta Sarnowska