WŁADZE KOŁA

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA
Stanisława Grochocka

SEKRETARZ
Danuta Pykosz

CZŁONKOWIE
Jerzy Kapejewski
Rafał Kuziemkowski
Ewa Miszewska

ZARZĄD KOŁA

PREZES
Krzysztof Sikora

WICEPREZESI
Iwona Skóra
Anna Jagielska

SKARBNIK
Izabela Przybysz

SEKRETARZ
Aniceta Miszkiewicz

CZŁONKOWIE
Mariusz Myszkier
Krzysztof Rybak
Zdzisław Siemieniuk
Piotr Topolski

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Iwanowski

WICEPRZEWODNICZĄCY
Andrzej Panek

SEKRETARZ
Czesława Linder

CZŁONKOWIE
Jan Niewczas
Elżbieta Sarnowska