WŁADZE KOŁA

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                                                 Mariola Wasiołek

SEKRETARZ

                                                                                                                                                                       Ewa Górna

CZŁONKOWIE
Janina Furyk

                                                                                                                                                                        Marta Seńko

Barbara Wróbel

 

ZARZĄD KOŁA

PREZES
Krzysztof Sikora

WICEPREZESI
Iwona Skóra
Krzysztof Rybak

SKARBNIK
Izabela Przybysz

SEKRETARZ
Janina Zawadzka

CZŁONKOWIE

Rafał Kuziemkowski

Dorota Oczkowska

                                                                                                                                                                 Edward Zakaszewski

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY
Stanisław Sarnowski

WICEPRZEWODNICZĄCY
Andrzej Panek

SEKRETARZ
Czesława Linder

CZŁONKOWIE
Jan Niewczas
Elżbieta Sarnowska