Nabór kandydatów na kurs przewodnicki

Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich

ogłasza nabór kandydatów na

kurs przewodnicki

po Muzeum Zamkowym w Malborku

w języku polskim

Kandydat na Uczestnika Kursu musi spełnić następujące warunki:

– być osobą pełnoletnią;

– posiadać wykształcenie co najmniej średnie z maturą;

– powinien być osobą kulturalną, dbającą o swój wizerunek;

– powinien charakteryzować się umiejętnością prawidłowego wysławiania

się i łatwością nawiązywania kontaktów;

– mile widziana dyspozycyjność w zakresie wypełniania obowiązków

przewodnika wynikająca z harmonogramu oprowadzania (np. osoby

pracujące w systemie zmianowym, emeryci).

Kandydat na Uczestnika Kursu musi złożyć poniższe dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy,

  • kopię dokumentu poświadczającego  posiadane wykształcenie średnie z maturą, oryginał do wglądu,

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności wykonywania  obowiązków przewodnika,

  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,

  • 2 fotografie legitymacyjne,

W/w dokumenty należy osobiście złożyć do dnia 23.09.2019 r  w godz. 11.00- 15.00 lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w biurze Koła Przewodników Malborskich, znajdującym się pod adresem: 82-200 Malbork,  ul. Starościńska 4. 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Karwanie w dniu 28.09.2019 od godz. 10:00. 

Kurs przewodnicki rozpocznie się 12.10.2019 r., a zakończy w kwietniu 2020 r. egzaminami: teoretycznym i praktycznym.

Wszelkich informacji o kursie przewodnickim można uzyskać na stronie Stowarzyszenia Koło Przewodników Malborskich  www.przewodnicy.com lub w biurze Koła. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają mieszkańcy Malborka i powiatu malborskiego.

Zarząd KPM

  Formularz zgłoszeniowy. (39,5 KiB, Pobrano 55 razy)

  Regulamin_Kursu_aktualny.odt (24,8 KiB, Pobrano 69 razy)