O PRZEWODNIKACH

KOŁO PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH

powstało 8 kwietnia 1954 roku i kultywuje tradycje kilkuosobowej grupy pasjonatów, którzy w 1946 roku "zaopiekowali się" ruinami Krzyżackiego Zamczyska oprowadzając po nim turystów. Pierwsze lata po wyzwoleniu były dla naszego miasta i zamku szczególnie trudne. Usuwanie gruzów, zabezpieczanie ruin, organizacja władzy administracyjnej – to były problemy pierwszoplanowe. Przewodnictwo turystyczne pozostawało w dalszej kolejności. Dlatego po zamku malborskim błąkali się ludzie sami i nie zawsze w celach turystycznych.

Jednakże w końcu znalazła się pewna grupka ludzi, którzy rozumieli, jak wielkie znaczenie historyczne przedstawia trzynastowieczny zabytek architektury gotyckiej i zajęli się organizacją przewodnictwa po zespole zamkowym. Na czele tej grupki stał pełen zapału, z wykształcenia prawnik – mgr Stefan Dubyna. Z jego inicjatywy zorganizowano pierwszy kurs przewodników, który trwał od 23 listopada do 22 grudnia 1953 roku. Uczestniczyło w nim 30 osób, lecz do finału doszło tylko 10 zapaleńców. Właśnie ta grupka stała się zaczynem do powstania Koła Przewodników. Od 47 lat odbywają się cyklicznie szkolenia, umożliwiające zdobycie uprawnień przewodnickich. Wykłady szkoleniowe dla kandydatów na przewodników prowadzą osoby kompetentne, znające dobrze historię Polski, Krzyżaków, historię sztuki i architektury oraz zagadnienia turystyczno-krajoznawcze.

W obecnej chwili Koło liczy ponad 200 przewodników, z tego kilkunastu posiada uprawnienia pilotowania wycieczek również za granicę. Jest jednym z największych Kół przewodnickich w naszym kraju, od 1997 roku posiada jako pierwsze w Polsce status Stowarzyszenia. Celem naszej działalności jest zapewnienie jak najlepszej, w pełni profesjonalnej obsługi turystów przybywających do Malborka. Do zakresu usług oferowanych przez Koło należy prowadzenie obsługi wycieczek i turystów indywidualnych po kompleksie Muzeum Zamkowego w Malborku. Powyższe usługi oferowane są dla turystów krajowych jak i zagranicznych w językach – niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim, czeskim, szwedzkim, włoskim i hiszpańskim.