WŁADZE KOŁA

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA

Mariola Wasiołek

SEKRETARZ

Ewa Górna

CZŁONKOWIE
Janina Furyk

Marta Seńko

Barbara Wróbel

 

ZARZĄD KOŁA

PREZES
Krzysztof Sikora

WICEPREZESI
Iwona Skóra
Krzysztof Rybak

SKARBNIK
Izabela Przybysz

SEKRETARZ
Janina Zawadzka

CZŁONKOWIE
Rafał Kuziemkowski
Dorota Oczkowska
Edward Zakaszewski

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY
Stanisław Sarnowski

WICEPRZEWODNICZĄCY
Andrzej Panek

SEKRETARZ
Czesława Linder

CZŁONKOWIE
Jan Niewczas
Elżbieta Sarnowska