WŁADZE KOŁA

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA

Mariola Wasiołek

SEKRETARZ

Ewa Górna

CZŁONKOWIE

Janina Furyk
Marta Seńko
Barbara Wróbel

ZARZĄD KOŁA

PREZES

Krzysztof Sikora

WICEPREZESI

Iwona Skóra
Krzysztof Rybak

SKARBNIK

Izabela Przybysz

SEKRETARZ

Janina Zawadzka

CZŁONKOWIE

Rafał Kuziemkowski
Dorota Oczkowska
Edward Zakaszewski

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY

Stanisław Sarnowski

WICEPRZEWODNICZĄCY

Andrzej Panek

SEKRETARZ

Czesława Linder

CZŁONKOWIE

Jan Niewczas
Elżbieta Sarnowska