WŁADZE KOŁA

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA

Mariola Wasiołek

SEKRETARZ

Jadwiga Chylińska

CZŁONKOWIE

Irena Bohan

Ewa Górna

Elżbieta Sarnowska

ZARZĄD KOŁA

PREZES

Krzysztof Sikora

WICEPREZESI

Izabela Przybysz

Andrzej Krotowski

SKARBNIK

Edward Schmidt

SEKRETARZ

Jowita Uniewicz

CZŁONKOWIE

Sebastian Pikor

Ewa Przyborowicz

Piotr Topolski

Iwona Skóra

Barbara Wróbel

 

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Panek

WICEPRZEWODNICZĄCY

Jezierska Jolanta

SEKRETARZ

Ewa Kubicka

CZŁONKOWIE

Zbigniew Dackiewicz

Stanisław Sarnowski